1000 Art Objects Which Have Lost Their Context / 1000 Món đồ Nghệ thuật Mất Bối cảnh


2012
Art Book, Photography and Sculpture
Photobook sculpture
16.5 x 21.5 cm
Tuấn Mami
Contemporary ArtInspired by the questions: What is art? What have artists used to present their art practice? I made a book classifying daily life/art objects. I focus on single images of things that exist around us and that are in our lives, things that have been used or are being used. I then separate them from their context and reproduce them on transparency paper such that the single image is presented interferingly/juxtaposed. On the back of the photo site, I allow viewers to write comments about the images. In this way, I challenge myself to find a different way of experiencing the city I’m living in, observing daily life and finding interesting characters, qualities and observations of local people. All the images represent the temporality of life, of culture, and of the slipping of out/in-side worlds that surround our life.

In the second stage, I categorize images into a range of memorial-useful-local objects that play with the aspect of being enabled/reframed as artworks. This strategy presents complex sides of memory and un-memory, familiar and unfamiliar, local and global, individual and universal. It forms the artistic concept or critical view. Beyond the significance of constructing an art book with these objects, I also wish to raise questions about art and life, and what are the essential beliefs of being today. (Text courtesy of the artist)

--

2012
Sách nghệ thuật
, Nhiếp ảnh and Điêu khắc
Điêu khắc dưới dạng sách ảnh
16.5 x 21.5 cm
Tuấn Mami
Nghệ Thuật Đương Đại


Xuất phát điểm của tác phẩm đến từ hai câu hỏi: Nghệ thuật là gì? Nghệ sĩ đã sử dụng điều gì để biểu lộ thực hành nghệ thuật của họ? Tôi tạo nên một cuốn sách phân loại các vật dụng hàng ngày/ món đồ nghệ thuật, tập trung vào những hình ảnh đơn lẻ của các vật tồn tại trong đời sống quanh ta, những thứ đã từng hoặc vẫn đang được sử dụng. Sau đó, tôi bốc chúng ra khỏi bối cảnh sở tại và tái hiện lại hình ảnh của chúng trên giấy can, sao cho các hình ảnh được đặt chồng chéo hay nằm tương phản. Ở mặt sau tấm hình, tôi để cho người xem viết lời bình về hình ảnh. Bằng cách này, tôi đặt ra thách thức cho bản thân, nhằm tìm kiếm một cách trải nghiệm mới ở thành phố nơi tôi đang sống, quan sát và phát hiện những nhân vật thú vị thông qua điểm nhìn của người bản xứ. Mọi hình ảnh trong tác phẩm đều phản chiếu cái phù du của đời sống, văn hoá, và của những thế giới nội/ngoại cứ thế luồn lách và bào trùm lên chúng ta.

Ở bước thứ hai, tôi phân loại các hình ảnh thành các hạng mục đồ vật ký ức – hữu dụng – bản xứ, nhằm thử nghiệm khả năng chuyển biến/ tía dựng chúng như các tác phẩm nghệ thuật. Phương pháp này thể hiện những mặt phức tạp của ký ức và phu-ký ức, thân quen và xa lạ, bản địa và toàn cầu, cái tôi và vũ trụ. Nó tạo nên ý niệm nghệ thuật và cái nhìn sâu sát. Trên cả mục tiêu quan trọng là tạo nên một cuốn sách ảnh với các đồ vật này, tôi cũng muốn đặt những câu hỏi về nghệ thuật và cuộc sống, cũng như những niềm tin thiết yếu vào sự tồn tại ngày nay. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.