11am


2018
Video and Installation
1 channel video, 168 hours and 1 channel video as label of artwork, 47 minutes
Dimensions variable
Cam Xanh and Regis Golay
Contemporary Art11am is a work that brings to its forefront themes of the homogenization of culture, alongside thoughts of the multiple selves who inhabit our bodies. A Vietnamese coffee filter acts more like a suggestion than anchor of place. The plate of grapes that recur throughout the work reference the fruit’s prolific inclusion in still lives by painters throughout history only serves to highlight that a still image is exactly what this piece is not, despite the imperceptible nature of its movement. Combined with a classic black, high-heeled shoes and elegant dress, the slow rotting of the grapes’ egg-like form alludes to other types of clocks otherwise absent from the images. mind, biological and clock time all meet at ‘11 am’ in a situating of the modern human condition within a wider contemporary culture. Taking place over the course of one week, 11am is a performance that saw Cam Xanh stay each night in a different Airbnb around the central districts of Ho Chi Minh City, Vietnam, where she also calls home. the documentation of the performance was filmed by Swiss photographer Regis Golay on an iPhone X, shooting Cam Xanh in a moment of self-reflection for one minute each morning at 11am; a duration extended to just over 47 minutes - the length of a standard television show - and multiplied to 24 hours, creating a video with a week-long duration to match the performance. (Text courtesy of the artist)

--

2018
Video and Sắp đặt
Video 1 kênh, 168 tiếng, một kênh video riêng dùng làm tiêu đề tác phẩm, 47 phút
Kích thước đa dạng
Cam Xanh and Regis Golay
Nghệ Thuật Đương Đại

Tiền đề cho tác phẩm 11 giờ sáng là những trăn trở về sự đồng nhất trong văn hoá, cũng như những ưu tư về sự hiện diện của vô vàn bản ngã trong cùng một thân xác. Chiếc phin cà phê đóng vai trò gợi dẫn thay vì neo giữ. Hình ảnh đĩa nho xuất hiện liên tục trong tác phẩm phiếm chỉ đến cách các họa sĩ trong suốt chiều dài lịch sử đã đưa nó vào trong các bức tranh tĩnh vật – một dạng hình hoàn toàn trái ngược với tác phẩm 11 giờ sáng, mặc dù những cử động trong video gần như là bất khả kiến. Đặt cùng một đôi cao gót đen và bộ đầm sang trọng, những trái nho tròn trĩnh cứ mục nát dần, gợi nhớ đến những loại đồng hồ đo khác không có mặt trong video. Đồng hồ sinh học, và thời gian vật lý gặp gỡ giao thoa nơi tác phẩm, trong tâm thức con người hiện đại ở bối cảnh văn hóa đương đại rộng lớn. Để thực hiện ’11 giờ sáng’, trong một tuần, nghệ sĩ Cam Xanh đã di chuyển khắp các phòng trọ Airbnb trong các quận trung tâm ở TP. Hồ Chí Minh, nơi cô gọi là nhà. Việc ghi hình trình diễn do nhiếp ảnh gia Thuỵ Sĩ Regis Golay thực hiện bằng máy iPhone X, hòng lưu lại giây phút tự vấn của nghệ sĩ Cam Xanh mỗi sáng lúc 11 giờ. Độ dài tổng các đoạn phim rơi vào khoảng 47 phút, thời lượng tiêu chuẩn của một chương trình truyền hình. Sau đó, nó được nhân với 24 tiếng, tạo nên một video với thời lượng dài một tuần để ăn nhập với trình diễn. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.