A Ă Â…


2014
Installation
29 glass wooden boxes, outdoor wall and paint
12 x 32 x 7 cm each
Nguyễn Huy An
Contemporary ArtA Ă Â ... is the collection of 29 alphabetical letters with 6 tones of Vietnamese script, carefully extracted from the propaganda slogans drawn on the walls in villages. This act is a removal of word structure, bringing the letters back to its basic linguistic origin before they were used to construct a political meaning. Yet the letters still bear their historical traces on their surfaces. the slogans were left as a speech defected statements.  The extracted letters travel to artist’s studio, museum, storage room… (Text courtesy of the artist)

--

2014
Sắp đặt

29 ly thuỷ tinh, hộp gỗ, tường và sơn
12 x 32 x 7 cm mỗi
Nguyễn Huy An
Nghệ Thuật Đương Đại 


A Ă Â ... là bộ sưu tập 29 mẫu tự trong bảng chữ cái Việt Nam với sáu dấu âm, được bóc tách cẩn thận từ các khẩu hiệu cổ động vẽ trên tường trong các làng quê. Hành động này tháo rời cấu trúc ngôn từ, đưa các chữ cái trở về nguồn gốc ngôn ngữ nguyên bản trước khi người ta kết chúng lại để tạo nên thông điệp chính trị. Tuy vậy, các chữ cái này vẫn mang những dấu vết thời gian trên bề mặt, nơi những khẩu ngữ chỉ còn là những phát biểu lụn vụn rời rạc. Những con chữ không nhà cứ thế du hành qua studio của nghệ sĩ, bảo tàng, rồi phòng kho,… (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.