AK-47 vs. M16


2015
Sculpture and Video
Fragments of AK-47 and M16 bullets, ballistics gel, custom vitrine and one channel video (approx. 12’)
137 x 64 x 37 cm
The Propeller Group
Contemporary ArtThe concept behind this work is unique: There have been only a few instances in the history of modern warfare in which bullets from opposing militaries have collided on the battlefield and merged into a single object. This object fuses two projectiles aimed with the intention of killing the enemy, but joined in mid-air under miraculous odds. In short, The Propeller Group seeks to isolate icons of destruction from both sides of the Cold War, an AK-47 and an M16 assault rifle, and thus force the two sworn enemies into a philosophical dialogue. While the M16 was America’s pride and joy and the symbol of ‘freedom’ throughout the wars fought during the second half of the twentieth century, the AK-47, also known as the Kalashnikov, was the weapon of choice for liberation, an icon of revolution, and of communism. Both assault rifles have been branded ‘weapons of peace’ by their corresponding nations. Gun enthusiasts to this day still continue to compare the advantages and weaknesses of their preferred guns. Ironically, those same guns still meet on today’s battlefields. The AK-47 vs. The M16 is a series of performances where the rifles were aimed at each other in order to collide and fuse their bullets. The results are captured on ultra-highspeed video and in ballistics gel blocks, allowing the human eye to see the projectiles’ flight path, the explosion, and the fusion. (Text courtesy of la Biennale di Venezia)

--

2015
Điêu khắc
and Video
Mảnh đạn AK-47 và M16, thạch ứng động, tủ trưng bày tự chế, và video một kênh (khoảng 12’)
137 x 64 x 37 cm
The Propeller Group
Nghệ Thuật Đương Đại


Ý tưởng đằng sau tác phẩm này có phần đặc biệt: trong lịch sử chinh chiến hiện đại, chỉ có duy nhất một vài trường hợp khi đầu đạn từ hai phe đối nghịch va chạm vào nhau trên chiến trường và kết dính thành một khối. Vật thể này là tổng hòa của hai đầu đạn vốn được ngắm bắn với mục đích sát thương, nhưng bằng cách thần kỳ hiếm hoi nào đó lại quyện vào nhau giữa không trung. Nói ngắn gọn hơn, nhóm Propeller muốn lựa ra hai biểu tượng huỷ diệt từ hai phe trong Chiến tranh lạnh, súng trường AK-47 và M16, và ép hai kẻ tử thù này tham gia vào một cuộc đối thoại triết học với nhau. Trong khi khẩu M16 là niềm tự hào của nước Mỹ, biểu tượng của ‘tự do’ trong suốt các cuộc chiến nửa sau thế kỷ 20, khẩu AK-47 (còn gọi là khẩu Kalashnikov) lại là vũ khí ưu ái cho giải phóng quân, hình tượng của cách mạng, và phong trào cộng sản. Cả hai khẩu đều được các quốc gia ở hai phe đặt cho danh hiệu ‘vũ khí vì hoà bình’. Những người đam mê súng đạn đến giờ này vẫn tiếp tục cân đo so sánh điểm mạnh điểm nhược của hai loại súng này. Mỉa mai thay, hai khẩu súng ấy vẫn tiếp tục chạm trán nhau trên các mặt trận quân sự bây giờ. Sê-ri AK-47 vs. The M16 là một chuỗi các trình diễn nơi hai khẩu súng được đặt ngắm vào nhau, với mục đích để các viên đạn của chúng va chạm và hoà quyện. Kết quả được thu lại trên video siêu tốc cực đại trong những khối thạch ứng động, cho phép mắt thường nhìn thấy đường đi của các đầu đạn, cú nổ va chạm, và quá trình hoà quyện sau đó. (Phần miêu tả của la Biennale di Venezia)Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.