Adam Goldstein


Adam Goldstein (b.1989, Colombia) is a painter whose abstract canvases explore the transition of colour and tonality to create emotional landscapes. After studying Fine Art and graduating from the Bezalel Jerusalem Academy, Israel in 2014, he has since been based in Berlin, Germany working in interior design and theater scenography. His paintings often explore the varieties of possibilities in the interaction between patterns that transform through time in a contemplative process, and reference the world of spectral colors generated by our mind in absence of light.

--

Adam Goldstein (sn.1989, Colombia) là một hoạ sĩ say mê khám phá sự biến chuyển trong tông màu để tạo nên những họa cảnh trừu tượng giàu xúc cảm trên toan. Sau khi tu nghiệp ngành Mỹ thuật tại Học viện Bezalel Jerusalem, Israel vào năm 2014, anh chuyển tới Berlin, Đức để sống và làm việc trong mảng thiết kế nội thất và dựng cảnh cho sân khấu kịch. Các bức hoạ mà anh vẽ thường đào sâu xem xét những tương tác khả dĩ giữa các hoạ tiết luôn thay đổi trong chiều kích suy tư theo thời gian, đồng thời chỉ dụ đến một thế giới của những gam màu ma mị nảy sinh trong đầu óc chúng ta khi ánh dương vắng mặt.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.