All aboard / Tất cả khởi hành


2021
Painting
Oil on canvas
100  x 100 cm  
Nguyen Manh Hung
Contemporary ArtDEATH is a journey, the luggage for which is a bag of Karma. Inside the bag are Blessings and Sins, no money, no loved ones, no knowledge. Every day we are packing that bag, sometimes packing Sins, sometimes packing Blessings. Because we do not know when we die, and because we do not know what that journey looks like, a lot of people believe that tradition is right, that there are ‘correct’ ways to remember someone ... so we fuss over the preparations for our death. Anyway, the act of packing is a personal one, no one can really help us. Only we know what’s inside our own luggage. How we live is also how we prepare to go.

--

2021
Họa phẩm
Sơn màu trên toan
100  x 100 cm  
Nguyễn Mạnh Hùng
Nghệ Thuật Đương Đại

CHẾT là một chuyến đi mà hành lý của nó là một túi Nghiệp, trong túi có Phước và Tội, không có tiền, không có người thân, không có kiến thức. Mỗi ngày mình đang sắp xếp hành lý vào cái túi đó, lúc chọn cái tội, lúc chọn cái phước. Do ta không biết mình sẽ chết khi nào và ta cũng không biết chuyến đi của ta sẽ ra sao nên nhiều người tin rằng theo truyền thống là đúng, tưởng nhớ tới mình như thế này, hoặc như thế kia là đúng ... nên ta loay hoay chuẩn bị cho cái chết. Dù sao việc sắp xếp hành lý là việc của riêng từng người, do vậy người ngoài không giúp đỡ gì cho ta được, mà chính ta mới biết rõ trong hành lý của ta có gì. Vậy mình sống ra sao chính là mình chuẩn bị ra đi ra sao.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.