BASED DOG / NỀN CẨU


2018
Painting
Enamel on steel
200 x 100 x 0.2 cm
Cian Duggan
Contemporary ArtThe free forms appear sometimes solid and still, whilst at other times they seem fluid or in motion. Outside in open spaces, they create immense silence in city of vibrant soundscapes where they observe as much as they are observed. They require both sensibility and intellect to understand, stimulating our irrational feeling and rational thinking, and exist between binaries, vibrating between boundaries like physical or metaphysical doors to different spaces/times/dimensions, that are hidden in plain sight. As fragments of a single body of work, the forms are repeated intensively in a constantly evolving whole that grows and decays with its connected parts. impossible to see, understand or possess the totality. The ephemerality of each work alludes to a sense of deep time and a shared history that extends beyond our individual perspective. Psychologically, like other performative acts, they reflect the seemingly nonsensical repetition of our daily acts. An illustration of subconsciously and obsessively performing the same act, trying to capture a constantly changing shadow, drawing shapes of the « nothing » to figure out the « everything » in between.. (Text courtesy of the artist)

--

2018 
Họa phẩm
Thép tráng men
200 x 100 x 0.2 cm
Cian Duggan
Nghệ Thuật Đương Đại


Ba hình khối khi thì đặc và tĩnh, lúc lại lỏng và động. Ngoài kia nơi không gian mở, chúng trùm phủ bức màn im lặng lên thành phố vốn náo nhiệt tiếng ồn, nơi chúng vừa quan sát vừa được quan sát. Để hiểu chúng đòi hỏi sự nhạy cảm và trí tuệ: chúng kích thích những xúc cảm phi lý trí cũng như tri nhận lý tính; sự tồn tại của chúng vượt lên khỏi hệ nhị nguyên, xao động giữa các lằn ranh, nơi các cánh cửa thực thể và siêu hình mở ra đến những không thời gian khác, ẩn hiện ngay trước mắt. Như những mảnh ghép từ cùng một tác phẩm, các hình khối lặp đi lặp lại một các thụ động theo một thể thống nhất luôn tiến hoá, sinh trưởng và suy tàn cùng với bề mặt nơi nó neo đậu – bất khả kiến, bất khả tri, và không thể nắm bắt hoàn toàn. Tính phù du của mỗi tác phẩm hàm ý về một khả kiến về thời gian ở chiều sâu và một lịch sử chung vượt lên trên những nhãn quan riêng rẽ. Về mặt tâm lý học mà nói, như các trình diễn nghệ thuật, chúng dường như phản chiếu vòng tuần hoàn của các hành vi đời thường. Một minh hoạ về việc trình diễn một hành động vô thức và ám ảnh, cố gắng nắm giữ một bóng hình luôn biến chuyển, vẽ lên những dạng « vô » để hiểu được cái « toàn » nơi chính giữa … (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.