Black landscape #6 / Quang cảnh đen #6


2020
Video
Video art with sound
8 minutes
Edition: 5ED, 1AP
Nguyen Thi Thanh Mai
Contemporary ArtThis work is a continuation of the project Day by Day (2014), based on the research of the Vietnamese migrant community in Tonle Sap Lake, Cambodia. Going through many historical events such as wars, genocide and complicated relationships of two neighboring countries. They have become stateless immigrants. They don't have necessary identification documents, poverty, lack of education, lack of law protection...

In 2016, I returned to Tonle Sap and came across many abandoned floating houses which are gradually sinking in the water. Many families have left the lake to come to Vietnam in recent years. The water becomes more and more polluted and dried out. The fish are gone. They left the water where many generations of family have been nurtured here. The place is also the keeper of memories, beliefs and a nomadic life floating through many generations

“Black landscapes” marks the location of the families who remained and left. The landscapes which are absent of human presence just like how the stories, memories and beliefs are slowly fading in the mighty Mekong.
(Text courtesy of the artist)

--

2020
Video
Video art và âm thanh 
8 phút
5 bản, 1 AP
Nguyen Thi Thanh Mai
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm này là sự tiếp nối từ Ngày qua Ngày (2014), dựa trên nghiên cứu về cộng đồng di dân gốc việt ở hồ Tonle Sap, Campuchia. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chiến tranh, diệt chủng và mối quan hệ chính trị phức tạp của hai nước láng giềng, họ trở thành những di dân không quốc tịch, thiếu các tài liệu nhận dạng cần thiết, nghèo đói, thất học, thiếu sự bảo trợ của pháp luật...

Năm 2016, khi quay lại Tonle Sap, tôi bắt gặp nhiều ngôi nhà nổi bỏ hoang, chìm dần trong nước. Rất nhiều gia đình đã rời bỏ Biển hồ để đi Việt Nam những năm gần đây. Nước ngày càng ô nhiễm và cạn kiệt. Cá hết. Họ rời khỏi nước, nơi nuôi dưỡng nhiều thế hệ các gia đình, nơi lưu giữ những câu chuyện, những kí ức, những niềm tin và một nền văn hoá du mục, trôi nổi đã bao đời.

“Quang cảnh đen” ghi dấu vị trí những gia đình đã từng sống và đã rời đi. Những quang cảnh vắng bóng người, như các câu chuyện, các kí ức, các niềm tin đang mất dần trên dòng mekong hùng vỹ. Những bóng đèn màu xanh này được người dân dùng để đặt vó, bắt cá. Ánh sáng xanh thu hút côn trùng vây quanh rồi rơi xuống và làm mồi cho cá. Tôi đặt bóng đèn này ở vị trí những nơi từng có con người sinh sống và quay lại. Phim có sử dụng lời khấn của một bà thầy cúng già. Một di dân - người cũng đã rời làng lên bờ.
(Văn bản của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.