Book store, 40 Nguyen Hue Street / Hiệu sách, 40 Nguyễn Huệ


2012
Drawing
Graphite on paper and color digitally printed on Epson hot press natural paper
28 x 21 cm
Lys Bui
Contemporary ArtThrough the work titled From Saigon Project, Lys turns the focus inward to examine the city through its architecture from iconic buildings to small street level stores. At the foundation of all the prints, is the drawing, which she has chosen to display coupled with the printed final framed work. Through the juxtaposition of the drawing and the print, we are allowed access to the artists creative decision making process. (Text courtesy of the artist)

--

2012
Tranh vẽ

Chì graphite và màu trên giấy tự nhiên, in kỹ thuật số bằng máy ép nhiệt Epson
28 x 21 cm
Lys Bui
Nghệ Thuật Đương Đại


Thông qua bộ tác phẩm có tiêu đề From Saigon Project (Dự án Từ Sài Gòn), Lys hướng điểm nhìn vào bên trong thành phố, bóc tách nó qua lăng kính kiến trúc, từ những tòa nhà nổi tiếng đến những hàng quán trên phố nhỏ. Các bản in ra đời dựa trên nền tảng của bức vẽ, được cô chọn trưng bày xen lẫn với các tác phẩm in đóng trong khung. Thông qua sự tương phản giữa bản vẽ và bản in, chúng ta có thể quan sát phần nào những quyết định trong quá trình sáng tác của nghệ sĩ. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.