Bùi Công Khánh


Bùi Công Khánh (b.1972) is an artist deeply fascinated with social assumptions of cultural heritage. As one of the first local artists to gain an international reputation in the 1990s, with his performances questioning restrictions of individual expression in Communist Vietnam. Bùi’s multifarious practice has since embraced painting, sculpture, installation, video and drawing. He is a poetically provocative artist, whose art continues to grow with depth afforded by historical research, a marriage of the plastic arts with conceptual methods not taught within the educational system of Vietnam.

He has had various solo exhibitions, such as ‘Porcelain Medals and Jackfruit Grenades - The American War in Vietnam examined through the art of Bui Cong Khanh’ at 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong (2018)

--

Bùi Công Khánh là một nghệ sĩ bị cuốn hút sâu sắc bởi các giả định xã hội của các di sản văn hoá. Là một trong lứa những nghệ sĩ đầu tiên được biết đến ở ngoại quốc vào những năm 90 với các trình diễn đặt nghi vấn về các hạn chế về biểu đạt cá nhân ở xã hội cộng sản Việt Nam, các thực hành đa dạng của Khánh từ đó đã bao quát sang cả hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt và video. Anh là một nghệ sĩ khiêu khích một cách thơ mộng, với các tác phẩm tiếp tục phát triển sâu bởi các nghiên cứu lịch sử, và sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình với các phương pháp ý niệm không được dạy ở hệ thống giáo dục ở Việt Nam.

Anh có nhiều triển lãm cá nhân, như là ‘Porcelain Medals and Jackfruit Grenades – The American War in Vietnam examined through the art of Bui Cong Khanh’ tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong (2018)

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.