Cam Xanh


Cam Xanh is the pseudonym of conceptual artist Tran Thanh Ha (b.1977, Vietnam). Translated as Green Orange from Vietnamese, it is the first of many playful departures from the expected that characterise her work. Her physical works are often based on texts and poetry, or developed from previous performances by the artist, and branch across multiple mediums including installation, sculpture, painting and video, often with elements only activated by audience participation. Her work can be found in the collection of the Singapore Art Museum (SAM), and she was a speaker for the ASIA YOUNG 36 exhibition at the Jeonbuk Museum of Art in Seoul, Korea in 2016. She founded independent art space MoT+++ in 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam, which she continues to collaboratively run with a small team and other members of the MoT+++ artist collective. In 2018 she co-founded the Nguyen Art Foundation and A. Farm, an international art residency.

--

Cam Xanh là biệt hiệu của nghệ sĩ ý niệm Trần Thanh Hà (sn.1977, Việt Nam). Thực hành của cô thường dựa trên văn bản và thơ ca, bao gồm những trình diễn kéo dài, lớp này gối đầu lên lớp kia; cô sử dụng đồng thời nhiều phương tiện đa dạng như sắp đặt, điêu khắc, hội hoạ, và video, kèm theo những yếu tố chỉ được kích hoạt qua sự tham gia của khán giả. Tác phẩm của cô nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (SAM), và cô từng diễn thuyết tại triển lãm Châu Á Trẻ lần thứ 36 ở Bảo tàng Jeonbuk ở Seoul, Hàn Quốc vào năm 2016. Năm 2015, cô sáng lập không gian nghệ thuật MoT+++ ở TP. Hồ Chí Minh cùng với một nhóm điều hành nhỏ và các thành viên trong nhóm nghệ sĩ MoT+++. Năm 2018, cô đồng sáng lập Quỹ Nguyễn Art và chương trình lưu trú quốc tế A. Farm.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.