Cambodia: Reamker #11 / Campuchia: Riêm kê #11


2021
Installation, Photography
Cut and woven archival Epson Inkjet Prints on Epson Double Weight Matte Paper, Ph-neutral double sided tape & linen book tape
165 x 220 cm
Đỉnh Q. Lê
Contemporary Art--

2021
Sắp đặt
, Nhiếp ảnh
Ảnh in lưu trữ trên giấy ảnh Epson, cắt và đan, băng keo hai mặt pH trung tính, băng keo vải 
165 x 220 cm
Đỉnh Q. Lê 
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.