Chinese obsession / Ám ảnh Trung Hoa


2019
Painting
Lacquer on wood
35x 35 x 5.5 cm
Nguyễn Văn Cường
Contemporary Art--

2019
Họa phẩm
Sơn mài trên gỗ
35x 35 x 5.5 cm
Nguyễn Văn Cường
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.