Chromatic Chimera / Sắc màu Ảo tưởng


2019
Painting
Oil on canvas
200 x 150 cm
Adam Goldstein
Contemporary Art
From the series: Lapses of Silence

Taking as starting point the transition of color and tonality, these series of Oil Painting studies the varieties of possibilities in the interaction between patterns that transform through time in a contemplative process leaving a void where the dividing limits of its elements are lost in linear depths.

In a Repetitive Dialog of chromatic encounters made by the superposition of multiple layers of invisible brushstrokes, these flat surfaces seek “silence” by eliminating the existence of a figure in a particular event. An emotional landscape that take as a reference those tones that belong to the world of spectral colors generated by our mind in absence of light. (Text courtesy of the artist)

--

2019
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
200 x 150 cm
Adam Goldstein
Nghệ Thuật Đương Đại


Thuộc sê ri: Những khoảng lặng

Khởi đầu bằng sự biến chuyển của tông và màu, đây là một seri tranh sơn dầu bóc tách những tương tác khả dĩ giữa các hoạ tiết luôn thay đổi trong chiều kích suy tư theo thời gian, cũng như khoảng trống ở chiều sâu tuyến tính nơi các thành tố mỹ thuật này lạc giữa những đường biên chia cắt.

Trong một Đối thoại Lặp lại, khi vô vàn các nét cọ vô hình chồng chất lên nhau tạo ra cuộc đụng độ giữa các gam màu, những tấm toan bằng phẳng lại tìm kiếm “cái thinh lặng” bằng cách triệt tiêu sự hiện diện của một hữu thể thuộc một sự kiện nhất định. Từ đó, một họa cảnh tâm cảm ra đời dựa trên các quy chiếu về một thế giới của những gam màu ma mị nảy sinh trong đầu óc chúng ta khi ánh dương vắng mặt. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.