Chu Thảo


Painter Chu Thảo was born in 1945 in Hanoi. He graduated from the Faculty of Graphics of the Industrial Fine Arts University in 1967 and graduated from the Vietnam University of Fine Arts - Yet Kieu, Hanoi, in 1981. While on the battlefield (1969-1975), in addition to the professional work as a reporter (he joined the army as a reporter of the Lao Dong newspaper) he was also passionate about recording and composing paintings with many works on the subject of revolutionary war and other topics with many different genres such as autographs. Painting with watercolor materials, graphite, crayon ... His sketches of war have been printed in many domestic art magazines, especially art magazines in Ho Chi Minh City. Many of his works are stored at the Vietnam Fine Arts Museum and the Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts, the Ho Chi Minh City War Remnants Museum. In 1994, he exhibited a solo exhibition in Ho Chi Minh City, causing a great resonance in the art industry and outside.


--

Họa sỹ Chu Thảo sinh năm 1945 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Đồ họa thuộc Đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 1967 và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuât Việt Nam - Yết kiêu Hà Nội- năm 1981. Trong thời gian ở chiến trường (1969-1975) ngoài công tác chuyên môn của một phóng viên ( ông nhập ngũ khi là phóng viên báo Lao Động ) ông còn say mê ghi chép và sáng tác hội họa với nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng và các đề tài khác với nhiều thể loại khác nhau như ký họa bằng các chất liệu màu nước, chì than, chì màu... Tranh ký họa chiến tranh của ông đã được in trong nhiều tạp chí mỹ thuật trong nước nhất là các tạp chí mỹ thuật ở TP HCM. Nhiều tác phẩm của ông được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP Hồ Chí Minh. Năm 1994 ông trưng bày triển lãm cá nhân tại TP Hò Chí Minh gây được tiếng vang lớn trong và ngoài ngành mỹ thuật.the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.