Chu Thảo


Painter Chu Thảo (b. 1945, Hanoi, Vietnam) graduated from the Faculty of Graphics of the Industrial Fine Arts University in 1967 and graduated from the Vietnam University of Fine Arts - Yet Kieu, Hanoi, in 1981. While on the battlefield (1969-1975), in addition to the professional work as a reporter (he joined the army as a reporter of the Lao Dong newspaper) he was also passionate about recording and composing sketches and paintings on the subject of revolutionary war and other topics. Using watercolor, graphite, crayon and other materials, he is most recognised for his portraits of soldiers and civilians and his war sketches have been printed in many domestic art magazines, especially art magazines in Vietnam. His works can be found in the collections of the Vietnam Fine Arts Museum, the Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts, and the Ho Chi Minh City War Remnants Museum. In 1994 he had a solo exhibition in Ho Chi Minh City that attracted great attention from the media and art community.

--

Họa sĩ Chu Thảo (sn. 1945, Hà Nội, Việt Nam) tốt nghiệp Khoa Đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1967 và tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Yết Kiêu, Hà Nội, năm 1981. Khi còn trong chiến trường (1969 -1975), ngoài công việc chuyên môn là một phóng viên (ông nhập ngũ và là phóng viên Báo Lao Động) ông còn say mê ghi chép, sáng tác tranh với nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng và các đề tài khác với nhiều các thể loại khác nhau như ký hoạ bằng chất liệu màu nước, than chì, chì màu. Những bức ký họa chiến tranh của ông đã được in trên nhiều tạp chí mỹ thuật trong nước, nhất là tạp chí mỹ thuật TP.HCM. Nhiều tác phẩm của ông được lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1994, ông tổ chức triển lãm cá nhân tại TP.HCM và gây được tiếng vang lớn trong giới mỹ thuật trong và ngoài nước.

--

Studio Visit with Chu Thảo


Quynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation, and Thy Nguyen, Project Manager of Nguyen Art Foundation, visited War artist Chu Thảo in his Hanoi studio on 26 November 2020. Chu Thảo shared his early interest in art, his studies and the years spent on the battlefield after joining the Liberation Art Department in 1968.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collectionFeaturing: Chu Thảo, Quynh Nguyen, Thy Nguyen

Direction: Ta Minh Duc, Tra My Nguyen
Research and Production: Alessandra Dias, Tra My Nguyen, MoT+++ 
Photography: Ta Minh Duc
Sound: Nguyen Duc Thanh
Light: Nguyen Duc Anh
Translation: Chau Hoang
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.