Cian Duggan


Cian Duggan (b.1990, Ireland) renders the familiar unfamiliar in his painting and drawing practice, which combines organic yet alien shapes with human and figurative elements. The results are abstract forms that appear otherworldly, and hover as if animated with static tension. After working at an artist residency in Ireland, Cian moved first to London and then Ho Chi Minh City, Vietnam in 2015. His works can be found on streets and walls across various cities worldwide and often are often in dialogue with a specific site or location. Cian reverses this process in his studio practice by using found objects or materials, such as metal or wood, as his canvas, responding instead to the nature of the material. In 2018, Cian joined the A. Farm international art residency as a Season 0 artist, and became a member of the MoT+++ collective.

--


Cian Duggan (sn.1990, Ai-len) biến những điều thân quen thành xa lạ trong thực hành hội hoạ và vẽ tranh của mình, vốn là sự tổng hòa của những hình khối tự nhiên nhưng cũng dị thường bên cạnh các yếu tố con người và tạo hình. Kết quả thu được là những hình dạng trừu tượng như không thuộc thế giới này, lơ lửng tầng không như nằm trên những đám mây tích điện. Sau khi hoàn thành một chương trình lưu trú ở Ireland, Cian chuyển đến London và sau đó là TP. Hồ Chí Minh vào năm 2015. Các tác phẩm của anh hiện diện trên đường phố và những bức tường ở vô số thành phố, tạo đối thoại với một nơi chốn cụ thể. Cian đã đảo ngược quá trình này trong thực hành studio của mình bằng cách sử dụng các đồ vật hay chất liệu sẵn có, như sắt và gỗ, làm tấm toan, qua đó phản hồi tới cốt lõi của chất liệu. Năm 2018, Cian tham gia vào chương trình lưu trú quốc tế A. Farm trong Mùa 0, và sau đó trở thành thành viên của tập thể MoT+++.

-- 

Studio Visit with Cian Duggan


Quynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation, and Thy Nguyen, Project Manager of Nguyen Art Foundation, visited Cian Duggan in his Saigon studio on 21 November 2020. Cian Duggan shares his upbringing in Ireland, why he moved to Vietnam, his practice, the figures in his paintings, his current projects, and the Vietnamese art community.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.