Cocoon / Kén


2020
Sculpture
Glasfiber, iron, carpaint
175 x 62 x 105 cm
Đàm Đăng Lại
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

--

2020
Điêu khắc
Điêu khắc bằng sợi thủy tinh, sắt và sơn
175 x 62 x 105 cm
Đàm Đăng Lại
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.