Cocoon / Kén


2020
Sculpture
Glasfiber, iron, carpaint
175 x 62 x 105 cm
Đàm Đăng Lại
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

--

2020
Điêu khắc
Điêu khắc bằng sợi thủy tinh, sắt và sơn
175 x 62 x 105 cm
Đàm Đăng Lại
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.