Cocoon / Kén


2020
Sculpture
Glasfiber, iron, carpaint
165 x 62 x 70 cm
Đàm Đăng Lại
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2020
Điêu khắc
Điêu khắc bằng sợi thủy tinh, sắt và sơn
165 x 62 x 70 cm
Đàm Đăng Lại
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.