Comrade Commander Xuan Hiep / Đồng chí tư lệnh Xuân Hiệp


1973
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Commander Xuan Hiep.
Emulation soldier of Military Region II 73. 
Alone bravely detonated 2 ammunition depots Binh Duc and Tran My Chanh, destroyed 250,000 tons of enemy bombs, destroyed 117 American Wei and destroyed 4 enemy vehicles and hundreds of houses.
Awarded the Medal of Liberation.

--

Đồng chí tư lệnh Xuân Hiệp.
Chiến sĩ thi đua Quân khu II 73.
Một mình mưu trí dũng cảm đánh nổ 2 kho đạn Bình Đức và Trần Mỹ Chánh, phá hủy 250,000 tấn bom đạn của địch, diệt 117 tên Mỹ Ngụy và phá hủy 4 xe và hàng trăm căn nhà của địch.
Được thưởng huy chương chiến công giải phóng.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.