Contact / Liên hệEMASI Nam Long Art Space
EMASI Nam Long, Nam Long Residential Area, 147 Street No.8, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
artspace@emasi.edu.vn
Monday – Friday: 8:00AM – 5:00PM

  

--

EMASI Van Phuc Art Space
EMASI Van Phuc, 2 Street No.5, Van Phuc Residential City 1, Quarter 5, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
artspace@emasi.edu.vn
Monday – Friday: 8:00AM – 5:00PM

   

---
 
Instagram: www.instagram.com/nguyenartfoundation/
Facebook: www.facebook.com/nguyenartfoundation
Email: nguyenartfoundation@gmail.com

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.