Đỗ Hoàng Tường

Do Hoang Tuong (b. 1960) from Quang Nam, moved to Saigon in 1970. Tuong is one of the most prominent contemporary figurative artist of Vietnam. He attended Saigon College of Fine Art in 1976 and then Ho Chi Minh University of Fine Art in 1979. One of his most important and well received exhibitions was in 1988, becoming his stepping stone of his art career. In 1988 and 1989, following his senior artist NguyenTrung, Tuong was inspired by nouveau art and participated in the young artists group. This marks the very exciting period of Vietnamese art history. In 2004 and 2007, Tuong has solo exhibitions of figurative paintings, S/he, and 12 women. In 2017, Tuong participated in group exhibition "Vietnam in Venice" with other 4 fellow artists in Venezia, Italy during the Venice Biennale 2017.

Currently, Tuong is living and working in Ho Chi Minh City.

--
 
Đỗ Hoàng Tường (SN 1960) quê ở Quảng Nam, vào Sài Gòn năm 1970. Tường là mộttrong những nghệ sĩ vẽ tượng hình đương đại nổi bật nhất của Việt Nam. Ông theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn năm 1976 và sau đó là Đại học Mỹ thuật Thành phốHồ Chí Minh năm 1979.

Một trong những cuộc triển lãm quan trọng nhất và được đón nhận nồng nhiệt nhất củaông là vào năm 1988, trở thành bước đệm trong sự nghiệp nghệ thuật của ông. Năm 1988 và 1989, tiếp bước nghệ sĩ đàn anh Nguyễn Trung, Tường được truyền cảm hứngtừ nghệ thuật tân cổ điển và tham gia vào nhóm nghệ sĩ trẻ. Đây là thời kỳ đánh dấu giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam vô cùng sôi động. Trong hai năm 2004 và 2007, Tườngcó triển lãm cá nhân tranh tượng hình, Anh / Cô ấy và 12 người phụ nữ. Năm 2017, Tường đã tham gia triển lãm nhóm "Vietnam in Venice" cùng với 4 nghệ sĩ đồng nghiệp khác tại Venice, Ý trong sự kiện Venice Biennale 2017.

Hiện Tường đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

To the terror of the lone lake


2021
Painting
Oil on canvas
145 cm x 125cm
Do Hoang Tuong
Contemporary Art


The painting depicts a figure standing in the water, wearing only a fully suited top and white underpants. His head is heavily covered with colored circular forms. He looks like a white–collar working class man who seems so out of place awkwardly in this natural setting.

Tuong always tries to evolve around identity, world view, and the inner self of the subject he paints, as well as the intersubjectivity between the represented figure and the artist.

The awkwardness and displaced setting of the subject and the surroundings make it relatable during this COVID time.

(Text courtesy of CUC Gallery)

THE LAKE

Edgar Allan Poe - 1809-1849

In spring of youth it was my lot
To haunt of the wide earth a spot
The which I could not love the less—
So lovely was the loneliness
Of a wild lake, with black rock bound,
And the tall pines that tower’d around.
But when the Night had thrown her pall
Upon that spot, as upon all,
And the mystic wind went by
Murmuring in melody—
Then—ah then I would awake
To the terror of the lone lake.
Yet that terror was not fright,
But a tremulous delight—
A feeling not the jewelled mine
Could teach or bribe me to define—
Nor Love—although the Love were thine.
Death was in that poisonous wave,
And in its gulf a fitting grave
For him who thence could solace bring
To his lone imagining—
Whose solitary soul could make
An Eden of that dim lake.

1827

--

2021
Họa phẩm

Sơn dầu trên vải 
145 x 125 (cm)
Đỗ Hoàng Tường
Nghệ Thuật Đương Đại

Bức tranh mô tả một nhân vật đang đứng dưới nước, phía trên mặc một bộ vest chỉn chu nhưng phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng. Đầu của anh ta được bao phủ bởi rất nhiều các hình tròn màu sắc. Anh ta giống như một người lao động trí thức lạc lõng và lúng túng trong khung cảnh thiên nhiên này.

Hoạ sĩ Đỗ Hoàng Tường luôn cố gắng phát triển bản sắc, thế giới quan, và nội tâm của đối tượng mà anh vẽ, cũng như sự giao thoa giữa nhân vật đại diện và hoạ sĩ.

Sự bối rối và bối cảnh khập khiễng của nhân vật và môi trường xung quanh làm cho bức tranh trở nên dễ liên tưởng trong thời gian dịch bênh COVID này.

(Văn bản từ CUC Gallery)

 
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.