Đỗ Thanh Lãng


Đỗ Thanh Lãng (b.1986) lives and works between Hanoi and Ho Chi Minh City. He studied painting at the Ho Chi Minh Fine Arts University. His work has been shown in a number of group exhibitions in Vietnam and regionally. He has also participated in Spot Art Singapore 2014 (ARTrium@MCI, Singapore) and undertaken the residency programme Brown Movement at Heritage Space in Hanoi.

Approaching art practice with a rare instinct – visible through the craggy edges of his canvas, or the occasional insect fossilised by his resin pour – Do Thanh Lang is aptly positioned to extract lightness from a dire situation. Dreamlike in all their hazy strangeness, his artworks are akin to pieces of a memory – a visual journal of altered consciousness.

--

Đỗ Thanh Lãng (sn. 1986) sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Việt Nam. Đỗ Thanh Lãng học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Tác phẩm của anh đã được trưng bày ở nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam và trong khu vực.  Đỗ Thanh Lãng cũng đã tham gia Spot Art Singapore 2014 tại ARTrium@MCI, Singapore và chương trình nghệ sĩ lưu trú Brown Movement tại Heritage Space ở Hà Nội.

Tiếp cận thực hành nghệ thuật với một bản năng hiếm có – có thể nhìn thấy ở các cạnh gai góc của tấm toan, hoặc những con côn trùng bị hoá thạch bởi nhựa resin – Đỗ Thanh Lãng trong vị trí thích hợp để khéo léo tạo ra miền thinh không từ thực tế khốc liệt. Với sự mơ hồ kỳ lạ, tác phẩm của anh tưởng như những mảnh ký ức, một ghi chép trực quan về những khoảnh khắc khi ta giao chuyển giữa hai trạng thái nhận thức và vô thức.

--

Studio Visit with Do Thanh Lang 


Quynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation, visited Do Thanh Lang in his Hanoi studio on 19 April 2021. Do Thanh Lang shares how his artistic upbringing led to his art career, his practice, his medium, and the “Cù Rú” project. He also discusses the difference between the art communities in Saigon and in Hanoi. Quynh, NAF’s Founder, shares with Lang and Dat her stories of collecting art.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.