Đào Tùng


Đào Tùng (b.1983, Vietnam) is a multidisciplinary artist whose experiments with sound, installation and video draw heavily from his practice as a musical composer and sound artist. A graduate of the University of Economics in Ho Chi Minh City, Tung has gone on to collaborate on performances in Vietnam, as well as in Korea and the USA. His artist book History of Now (2016) has travelled widely with the Vietnam Artists’ Book Project, whilst the video work It seems to be (2018) was installed from August 2018 to November 2019 as part of MoT+++’s  +1 museum by any other name at Hoang Thi-phan da Mua He Tan Nat coffee shop in Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

Đào Tùng (sn.1983, Việt Nam) là một nghệ sĩ đa phương tiện, thường lấy cảm hứng từ thực hành sáng tác nhạc và thử nghiệm với âm thanh, sắp đặt, cũng như video. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Tùng đã tham gia cộng tác trong nhiều buổi trình diễn ở Việt Nam, Hàn Quốc, và Hoa Kỳ. Cuốn sách nghệ thuật History of Now của anh (xuất bản năm 2016) được chu du rộng rãi cùng với dự án Vietnam Artists’ Book Project. Bên cạnh đó, tác phẩm video Dường như là (2018) của anh từng được trưng bày từ tháng Tám 2018 đến tháng Mười một 2019 ở không gian MoT+++’s  +1 tại quán cà phê Hoàng Thị-phân đà Mùa Hè Tan Nát ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.