Diane Severin Nguyen


Diane Severin Nguyen (b. 1990 Carson, CA; lives and works between Los Angeles and New York) received her BA from Virginia Commonwealth University and an MFA from the Milton Avery Graduate School of the Arts at Bard College. Select solo and two-person exhibitions include ‘IF REVOLUTION IS A SICKNESS’, SculptureCenter, New York, 2021, and The Renaissance Society, Chicago, 2022; ‘Between Two Solitudes,’ Stereo, Warsaw, 2021; ‘Tyrant Star’ (online exhibition), Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, 2020 etc. Select group exhibitions include ‘Greater New York’, MoMA PS1, New York, 2021; ‘Metabolic Rift’, Berlin Atonal, Berlin, Germany, 2021;  Bodies of Water: 13th Shanghai Biennale’, Power Station of Art, Shanghai, China, 2021 etc. Nguyen’s 2019 video ‘Tyrant Star’ has been screened at Yebisu Festival, Tokyo, 2020; IFFR Rotterdam, Netherlands, 2020; and the 57th New York Film Festival, New York, 2019. Her work is in the collections of the Hammer Museum, Carnegie Museum of Art, and The Escalette Collection of Art at Chapman University.

--

Diane Severin Nguyễn (sn. 1990, California) hiện tại sống và làm việc giữa Los Angeles và New York. Cô nhận bằng Cử nhân của ĐH Virginia Commonwealth và Thạc sĩ Mĩ thuật từ trường Cao đẳng Nghệ thuật Milton Avery tại Cao đẳng Bard. Các triển lãm cá nhân và triển lãm đôi tiêu biểu bao gồm: ‘IF REVOLUTION IS A SICKNESS’, SculptureCenter, New York, 2021 và The Renaissance Society, 2022; ‘Between Two Solitude’, Stereo, Warsaw, 2021; ‘Tyrant Star’ (triển lãm trực tuyến), Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie, Pittsburgh, 2020. Các triển lãm nhóm tiêu biểu bao gồm: ‘Greater New York’, MoMA PS1, New York, 2021; ‘Metabolic Rift’, Berlin Atonal, Berlin, Đức, 2021; ‘Bodies of Water: 13 Shanghai Biennale ’, Power Station of Art, Thượng Hải, Trung Quốc, 2021. Video ‘Tyrant Star’ của Nguyễn năm 2019 đã được trình chiếu tại Yebisu Festival, Tokyo, 2020; IFFR Rotterdam, Hà Lan, 2020; và Liên hoan phim New York lần thứ 57, New York, 2019. Tác phẩm của cô nằm trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Hammer, Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie và Bộ sưu tập Nghệ thuật The Escalette tại Đại học Chapman.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.