Đinh Thị Thắm Poong


Đinh Thị Thắm Poong (b. 1970, Vietnam) is a contemporary artist whose paintings are influenced by her Muong and White Thai heritage. Poong's detailed watercolors incorporate surrealistic elements into portrayals of the relationship between humans and the natural world and often depicts the women of ethnic minorities in their daily activities Born in the northwest province of Lai Châu, she went on to study at the Hanoi Fine Arts College. Thắm Poong has received a number of awards throughout her career, including first prize for the Minority Artists Exhibition in 1993. The artist currently lives and works in Hanoi, Vietnam. Her works are held in the collections of the Singapore Art Museum, the Fukuoka Asian Art Museum in Japan, and the Museum of Fine Arts in Boston, among others.

--

Đinh Thị Thắm Poong (sn. 1970, Việt Nam) là một nghệ sĩ đương đại với những bức tranh được thể hiện bằng di sản Mường và Thái trắng của cô. Những bức tranh màu nước chi tiết của Poong kết hợp các yếu tố siêu thực khắc họa mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên và thường miêu tả những người phụ nữ dân tộc thiểu số trong sinh hoạt hàng ngày của họ. Sinh ra ở tỉnh Lai Châu, Tây Bắc, cô theo học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội. Thắm Poong đã nhận được một số giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình, trong đó có giải nhất cho Triển lãm Nghệ sĩ thiểu số năm 1993. Nghệ sĩ hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Các tác phẩm của cô được trưng bày trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka ở Nhật Bản và Bảo tàng Mỹ thuật ở Boston và nhiều nơi khác.

--

Studio Visit with Đinh Thị Thắm Poong


Quynh Nguyen, founder of Nguyen Art Foundation, visited Thắm Poong in her Hanoi studio on 21 Apr 2021. Tham Poong shares how her origins and family define her practice and art career, how she does research, her thoughts about the Vietnamese art community, and the character with a “blue personality” which is a character in her work.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collectionNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.