Đỗ Hoàng Tường

Do Hoang Tuong (b. 1960) from Quang Nam, moved to Saigon in 1970. Tuong is one of the most prominent contemporary figurative artist of Vietnam. He attended Saigon College of Fine Art in 1976 and then Ho Chi Minh University of Fine Art in 1979. One of his most important and well received exhibitions was in 1988, becoming his stepping stone of his art career. In 1988 and 1989, following his senior artist NguyenTrung, Tuong was inspired by nouveau art and participated in the young artists group. This marks the very exciting period of Vietnamese art history. In 2004 and 2007, Tuong has solo exhibitions of figurative paintings, S/he, and 12 women. In 2017, Tuong participated in group exhibition "Vietnam in Venice" with other 4 fellow artists in Venezia, Italy during the Venice Biennale 2017.

Currently, Tuong is living and working in Ho Chi Minh City.

--
 
Đỗ Hoàng Tường (SN 1960) quê ở Quảng Nam, vào Sài Gòn năm 1970. Tường là mộttrong những nghệ sĩ vẽ tượng hình đương đại nổi bật nhất của Việt Nam. Ông theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn năm 1976 và sau đó là Đại học Mỹ thuật Thành phốHồ Chí Minh năm 1979.

Một trong những cuộc triển lãm quan trọng nhất và được đón nhận nồng nhiệt nhất củaông là vào năm 1988, trở thành bước đệm trong sự nghiệp nghệ thuật của ông. Năm 1988 và 1989, tiếp bước nghệ sĩ đàn anh Nguyễn Trung, Tường được truyền cảm hứngtừ nghệ thuật tân cổ điển và tham gia vào nhóm nghệ sĩ trẻ. Đây là thời kỳ đánh dấu giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam vô cùng sôi động. Trong hai năm 2004 và 2007, Tườngcó triển lãm cá nhân tranh tượng hình, Anh / Cô ấy và 12 người phụ nữ. Năm 2017, Tường đã tham gia triển lãm nhóm "Vietnam in Venice" cùng với 4 nghệ sĩ đồng nghiệp khác tại Venice, Ý trong sự kiện Venice Biennale 2017.

Hiện Tường đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.