Doãn Hoàng Lâm


Doãn Hoàng Lâm (b. 1970, Hanoi, Vietnam) graduated in Cinematography from the Fine Arts Faculty, Hanoi in 1993 and in painting from Vietnam’s Find Art University in 1999. His body of work reflects the artist's complex layers of emotions. With a dark palette, aggressive brushstrokes, and distorted forms, Doãn Hoàng Lâm paints processions of earthly flesh writhing about in pain, filled with fears and insecurities. His works have been exhibited in Vietnam, Thailand, Unites States and Taiwan and were also features in the book"Vietnam Eye - Contemporary Vietnamese" published by Global Eye Programme in 2016. He was first introduced to American audience in his private show “Shades of Times” at IMAGallery in May 2015.

---

Doãn Hoàng Lâm (sn. 1970, Hà Nội, Việt Nam) tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh tại Khoa Mỹ thuật, Hà Nội năm 1993 và ngành hội họa tại Đại học Nghệ thuật Tìm kiếm Việt Nam năm 1999. Tác phẩm của anh phản ánh những tầng cảm xúc phức tạp của người nghệ sĩ. Với bảng màu u tối, nét vẽ hung hãn và hình dạng méo mó, Doãn Hoàng Lâm vẽ những đám rước xác thịt trần thế đang quằn quại trong đau đớn, chứa đầy nỗi sợ hãi và bất an. Các tác phẩm của anh đã được triển lãm tại Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ và Đài Loan và cũng được giới thiệu trong cuốn sách "Vietnam Eye - đương đại Việt Nam" do Global Eye Program xuất bản năm 2016. Anh lần đầu tiên được giới thiệu với khán giả Mỹ trong chương trình riêng “Shades of Times ”tại IMAGallery vào tháng 5 năm 2015.

--

Studio Visit with Doãn Hoàng Lâm


Quynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation, visited Doan Hoang Lam in his Hanoi studio on 22 April 2021. Doan Hoang Lam shares how his artistic upbringing led to his art career, his practice, mediums, the subject of his paintings, and how people received his nude painting series. He also shares his future plans for practicing his art.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.