Dress / Áo dài


1998
Painting
Watercolour on Do paper
60 x 80 cm
Nguyễn Văn Cường
Contemporary Art--

1998
Họa phẩm
Màu nước trên giấy dó
60 x 80 cm
Nguyễn Văn Cường
Nghệ Thuật Đương Đại
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.