Extra-curriculum Political Science Class 7/1972 / Lớp bồi dưỡng Chính trị 7/1972


2010
Photography
Archival pigment inkjet print
56 x 40 cm
Võ An Khánh
Contemporary ArtIn Extra-curriculum Political Science Class 7/1972, a group of women walk bare-foot and in single file along a wooden plank bridge in the middle of Dat Mui Mangrove in Nam Can, Ca Mau Province. Each of these women wear a white head cloth, eerily cut out with holes for their eyes to see. The reason for this headdress was that these women were undertaking Extra-Curriculum Political Science Class, called back from their posts living and working with the enemy. These classes took place in the mangrove swamp in makeshift wooden huts where they would learn more of the political points of view of their forces and the changes in military situations across the country. Most of these ‘students’ were women and keeping their identities unknown to each other was a security measure. During class sessions, each woman would live alone in a small tent. (Text courtesy of Sàn Art)

--

2010
Nhiếp ảnh

Ảnh in phun bằng mực sắc tố dùng trong lưu trữ
56 x 40 cm
Võ An Khánh
Nghệ Thuật Đương Đại

Trong bức ảnh Lớp học Chính trị Bổ túc tháng 7/1972, một nhóm những người phụ nữ chân trần đi thành một hàng trên cây cầu gỗ giữa rừng đước ngập mặn đất mũi ở Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Trên đầu mỗi người phụ nữ đội một cái mũ trùm kín mặt màu trắng kỳ quái, chỉ khoét hai lỗ nơi mắt để nhìn. Họ phải đội những chiếc mũ trùm đầu này vì đây là những người đang đi học Lớp Chính trị Bổ túc, sau khi nhận lệnh triệu hồi từ chỗ nằm vùng nơi họ sống và làm việc bên cạnh kẻ địch. Các lớp học này diễn ra trong rừng đước ngập mặn trong các chòi gỗ tạm bợ, nơi họ được học về quan điểm chính trị của lực lượng cộng sản cũng như những chuyển biến trong tình hình quân đội cả nước. Đa phần các ‘học viên’ đều là nữ và việc giữ kín danh tính là vấn đề tối quan trọng. Trong thời gian đi học, mỗi người được phân một căn lều nhỏ để sinh sống. (Phần miêu tả của Sàn Art)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.