Faceless / Vô diện


2017
Installation 
Clay, dó paper -  Brown sculptures: glaze made from tree sap
Nguyen Duc Phuong
Contemporary Art


The work was created in a craft village in Bắc Ninh that specialises in spiritual statues. They are made from a mix of clay and dó paper fibre and are left unfired while the dark brown ones are glazed with processed tree sap, a colour traditionally associated with monk robes. The alcove shapes presented behind the statues are inspired by the moulds that are used and discarded to create the figurines. Here they are repurposed into creating small cave-like sculptures housing the effigies.

Like many of the artist’s sculptural pieces, the statues are not fully formed although certain characteristics - the shape of the ears or a hand position for example - allow us to immediately understand their symbolic or religious significance in an experience akin to entering an ancient archaeological site. Looking at Faceless, one can observe a timeless quality to the works as if multiple layers of history were stored in the objects themselves.

--

2017
Sắp đặt

Đất sét và giấy Dó. Tượng màu nâu: men làm từ nhựa cây vào sợi mây
Nguyễn Đức Phương
Nghệ Thuật Đương Đại


Tác phẩm được tạo ra tại một làng nghề ở Bắc Ninh chuyên tạc tượng tâm linh. Chúng được làm từ hỗn hợp đất sét và sợi giấy dó, không nung, trong khi màu nâu sẫm được tráng men bằng nhựa cây đã qua xử lý, một màu truyền thống gắn với áo choàng của nhà sư. Các hình dạng hốc tường phía sau các bức tượng được lấy cảm hứng từ các khuôn được sử dụng và bỏ đi để tạo ra các bức tượng. Ở đây chúng được tái sử dụng để tạo ra các tác phẩm điêu khắc giống như hang động nhỏ chứa các hình nộm.


Giống như nhiều tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ, các bức tượng không được hình thành hoàn chỉnh mặc dù một số đặc điểm nhất định - ví dụ như hình dạng của tai hoặc vị trí của bàn tay - cho phép chúng ta hiểu ngay ý nghĩa biểu tượng hoặc tôn giáo của chúng trong một trải nghiệm giống như bước vào một địa điểm khảo cổ cổ đại. Nhìn vào Vô Diện, người ta có thể quan sát chất lượng vượt thời gian của các tác phẩm như thể nhiều lớp lịch sử được lưu trữ trong chính các vật thể đó.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.