Forest banana flower IX


2014
Painting
Gouache
56 x 139 cm
Trần Ngọc Hưng
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2014
Họa phẩm
Gouache
56 x 139 cm
Trần Ngọc Hưng
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.