Forest banana flower IX


2014
Painting
Gouache
56 x 139 cm
Trần Ngọc Hưng
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2014
Họa phẩm
Gouache
56 x 139 cm
Trần Ngọc Hưng
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.