Formula and Vaccine / Sữa và Vắc xinPainting
Acrylic on cardboard
30 x 30 cm
Nguyễn Việt Cường
Contemporary Art

This piece is an image of a batch of COVID-19 vaccines donated to Vietnam by the United States. I drew this image on a cardboard box of an American milk brand produced exclusively for the Vietnamese market. I saw the similarities between the two countries and combined two images to depict the two stories below. I hope that the government can prioritize the best vaccines for those on the front lines to battle the pandemic.

The Story of Foremost Milk


This story was told to me by a Saigon native in 1973 while she was in elementary school. During the students’ break time, students were given a loaf of bread and a glass of Foremost milk from the U.S. If they did not drink it, the teachers would discipline them. She suffered from lactose intolerance, so she could not drink it, so she asked her mother to write her a permission letter not to drink the milk. Now, my children also have a milk program at their school, with me paying 50% of the total amount. To get free milk, children must have a certificate that qualifies them as a need-based household. However, I believe in equality and a lack of distinction between social classes in the school system.

The Story of the Vaccines

According to a conversation with a private doctor, the severity of the pandemic has strained and overworked the public health workers. Health industry leaders are calling all health workers to participate in the fight against the pandemic. Private doctors are also called. However, they are not protected, so they are assigned to work outside of their field of expertise. In Saigon, most health workers in the private sector are only given one vaccine shot, and many still do not have access to any shots at all. Due to the distinction between public and private health workers, public workers are prioritized, along with frontline forces and employees of big business groups. Therefore, there are not enough vaccines for all health workers.

Sai Gon Box is a small project that I did during the lockdown period in Saigon during the COVID-19 pandemic. I used my personal perspective and drew how Saigon looked during these pandemic days on a cardboard box. These are relief boxes from online orders that I had received. Being restricted from going outside has given me time to turn inward and observe and self-reflect. This reflection has helped me light up my creative energy for the idea for this project.

(Text courtesy of the artist)
 
--

Họa phẩm
Acrylic trên giấy carton
30 x 30 cm
Nguyễn Việt Cường
Nghệ Thuật Đương Đại


Tác phẩm này là hình ảnh lô Vaccine chống COVID mà Mỹ vừa viện trợ cho Việt Nam. Tôi vẽ Trên thùng của một nhãn hàng sữa của Mỹ sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam. Tôi thấy tương đồng và lồng ghép 2 hình ảnh để nói hai câu chuyện dưới đây. Mong là những Vaccine tốt nhất sẽ được ưu tiên tiêm cho các tuyến đầu để chống dịch.

Chuyện sữa 

Được một cô dân Sài Gòn Chánh gốc kể lại. Những năm 1973 lúc đó cô học tiểu học. Tới giờ ra chơi, học sinh được phát ổ bánh mì và một ly sữa hiệu Foremost của Mỹ. Không uống thì bị cô giáo phạt. Cô thì bị bao tử yếu uống vào là bị tiêu chảy, nên phải nhờ mẹ viết giấy để xin khỏi được uống sữa. Còn bây giờ con tui đi học cũng có chương trình sữa học đường. Nhưng phải đóng 50% số tiền. Để uống được sữa miễn phí, các em hộ nghèo, cận nghèo phải có sổ xác nhận hộ nghèo. Môi trường giáo dục đầu đời cho trẻ con rất cần thấm đẫm tính bình đẳng nhân văn! Cớ sao đưa cái sự phân biệt nghèo, không nghèo vào đây?

Chuyện vắc-xin

Theo tâm sự của một bác sĩ tư nhân, tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến cho nhân viên Y tế công quá tải. Lãnh đạo ngành Y tế kêu gọi mọi thành phần nhân viên Y tế tham gia chống dịch. Những bác sĩ khối tư nhân cũng tham gia, nhưng vì không đươc bảo vệ nên họ được phân bổ công việc không đúng chuyên môn. Ở Sài Gòn phần lớn nhân viên Y tế khối tư nhân mới tiêm được 1 mũi, vẫn còn rất nhiều người chưa có mũi nào. Do phân biệt công tư, tiêm cho đối tượng công trước, bao gồm lực lượng tuyến đầu chống dịch và cả công nhân viên các tập đoàn kinh tế nên không đủ vaccine cho toàn thể nhân viên Y tế.

Sài Gòn Hộp là một dự án nhỏ, tôi thực hiện trong thời điểm Sài Gòn bị chia cắt vì dịch Covid.
Tôi sử dụng góc nhìn của riêng mình và vẽ những bức tranh về Sài Gòn những ngày này trên thùng carton. Đây là những chiếc Thùng hàng cứu trợ, thùng hàng online mà tôi đã thu nhặt được. Việc bị hạn chế ra ngoài đã cho tôi thời gian để “quay vào bên trong” để quan sát và quán chiếu bản thân. Nó đã giúp tôi khơi gợi năng lượng sáng tạo và có ý tưởng để thực hiện dự án này.. 

(Văn bản của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.