Gunner B40 / Xạ thủ B40 


1974
21 x 29 cm
Chu Thảo
War sketchesNguyen Dinh Chan, gunner B40.
Liberation Victory Medal 3.

--

Nguyễn Đình Chấn, xạ thủ B40.
Huân chương chiến công giải phóng hạng 3.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.