Hà Mạnh Thắng


Ha Manh Thang  (b.1980 in Thai Nguyen province) currently lives and works in Hanoi. He was also the only artist from Vietnam profiled in the Phaidon publication ‘Painting Today’ (2009) alongside acclaimed artists such as Gerhard Richter, Neo Rauch and Peter Doig. Having graduated from the Hanoi Fine Arts University in 2004, Thang has since held a number of notable regional and international exhibitions including Instruments of Meditation: Works of Art from the Zoltán Bodnár Collection, Reök Palace, Budapest, Hungary (2011); Connect: Kunstzene Vietnam, ifa Galleries, Berlin and Stuttgart, Germany (2009); The rain and the small stream presented by Ernst & Young’s Asean Art Outreach program, Singapore (2008); and Post Doi Moi: Vietnamese Art After 1990, Singapore Art Museum (2008) and Shared Inspiration - Asian Art Exhibition, National Art Museum of China (2019).

From 2004 to 2015, Ha Manh Thang was known for his bold and colorful painterly canvases that juxtapose Vietnam's past and its rich heritage with fashionable images of consumerist culture. Bridging modernity and tradition, Ha Manh Thang's satirical paintings examine Vietnam's culture and social history within the context of the dramatic changes the country has undergone since Doi Moi.

From the series "Circle of Time" (2016-present), Ha Manh Thang gradually switched to abstract style, with his discovery about images, colors, and multi-layered meanings through objects in his antique collection. The ideas of nature in old Vietnamese and Chinese poetry and literature, the observation of changes in scenery, color in the landscape and the mindscape have also been his inspirations in the past five years.

[ Introdution by Quynh Pham, galerie Quynh, Ho Chi Minh city, Vietam ]

--

Hà Mạnh Thắng (sn.1980 tại tỉnh Thái Nguyên) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Ông là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được xuất hiện trên ấn phẩm ‘Painting Today’ (2009) của nhà xuất bản Phaidon cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như Gerhard Richter, Neo Rauch và Peter Doig. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2004, Hà Mạnh Thắng đã tổ chức một số triển lãm quốc tế và khu vực đáng chú ý như: Instrument of Meditation bao gồm nhiều tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập của Zoltán Bodnár tại Cung điện Reök, Budapest, Hungary năm 2011; Kết nối: Kunstzene Việt Nam tại phòng trưng bày ifa, Berlin và Stuttgart, Đức năm 2009; The rain and the small stream do chương trình Ernst & Young’s Asean Art Outreach, Singapore tổ chức năm 2008; Hậu Đổi Mới: Nghệ thuật Việt Nam sau 1990 do Bảo tàng Nghệ thuật Singapore tổ chức năm 2008; và Chia sẻ cảm hứng - Triển lãm nghệ thuật Á Châu do bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Trung Quốc tổ chức năm 2019.

Trong giai đoạn từ 2004 đến 2015, Hà Mạnh Thắng từng được biết đến với những bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, với sự kết hợp của quá khứ qua các hình ảnh di sản phong phú của Việt Nam và những hình ảnh thời trang về văn hóa tiêu dùng. Kết nối hiện đại và truyền thống, những bức tranh châm biếm của Hà Mạnh Thắng nghiên cứu văn hóa và lịch sử xã hội Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang có những thay đổi mạnh mẽ kể từ sau thời kỳ Đổi mới.

Từ series “Vòng tròn thời gian” (2016- nay), Hà Mạnh Thắng chuyển dần sang lối vẽ trừu tượng, với nhiều khám phá về hình ảnh, màu sắc, đa tầng ý nghĩa qua các đồ vật trong bộ sưu tập cổ vật của ông. Các tứ thơ về thiên nhiên trong thi ca cổ của Việt Nam và Trung Hoa, sự quan sát những thay đổi của cảnh, sắc trong phong cảnh và tâm cảnh đồng thời là nguồn cảm hứng của ông trong những tác phẩm 5 năm trở lại đây.

[Lời giới thiệu của Quỳnh Phạm, Galerie Quynh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ]
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.