Hà Trí Hiếu


Hà Trí Hiếu (b. 1959, Hanoi, Vietnam) is known as one of the leading artists of his generation. He graduated from the Vietnam University of Industrial Fine Arts in 1983, where he studied pottery and lacquer. He worked as a newspaper designer and soon joined the Gang of Five – a group of Hanoi painters who rose to prominence in the early 1990s in Vietnam and were the first to gain international acclaim in post-Doi Moi Vietnam. Hiếu uses simple shapes in his compositions which convey a romantic expression of the childhood spent on the countryside. Cows, buffalos, a farmer wandering the fields, children singing are represented in a naïve style yet bold palette. Hà Trí Hiếu has an extensive exhibition history and his works are found in the collections of the Singapore Art Museum, National Museum of Malaysia, Vietnam Fine Art Museum Hanoi, Vietnam and in extensive private collections in Vietnam and abroad.

--

Hà Trí Hiếu (sn. 1959, Hà Nội, Việt Nam) được biết đến là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của thế hệ anh. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam năm 1983, chuyên ngành gốm và sơn mài. Anh làm việc như một nhà thiết kế báo chí và sớm gia nhập Gang of Five - một nhóm họa sĩ Hà Nội nổi lên vào đầu những năm 1990 tại Việt Nam và là những người đầu tiên được quốc tế ca ngợi ở Việt Nam sau Đổi mới. Anh sử dụng những hình khối đơn giản trong các tác phẩm của mình để thể hiện sự lãng mạn của tuổi thơ ở nông thôn. Những chú bò, những chú trâu, một người nông dân lang thang trên cánh đồng, những đứa trẻ ca hát được thể hiện bằng một phong cách ngây thơ nhưng đậm nét. Hà Trí Hiếu có một lịch sử triển lãm sâu rộng và các tác phẩm của anh được tìm thấy trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Bảo tàng Quốc gia Malaysia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam và trong các bộ sưu tập tư nhân rộng rãi ở Việt Nam và nước ngoài.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.