Hand in hand / Tay trong tay


2013
Sculpture
X-ray film on lightbox
120 x 175 x 11 cm
Doãn Hoàng Lâm
Contemporary Art


This artwork, “Hand in hand”, depicts the true inner nature of all things and events in life. The artist wants to convey the message that it is easy to miss the true meaning of something by looking at its cover, but by looking at the essence, you will notice another side of the problem. The handshake of leaders of every country is a good example of this angle. Behind each friendly handshake, there is a purpose that each party wishes to achieve. Since ancient times, people were still living in tribes and had to fight with each other to survive. Sometimes when they faced each other, if the two sides reached out their hands, it meant they wanted peace, not to dispute, and this action also meant that they were not armed. But in the end, after each handshake, disputes still take place, blood is still spread all over the world. So, when evaluating anything, people should view it from the inside to be able to understand its nature before judging its appearance.

--

2013
Điêu khắc
Phim x-quang trên hộp đèn
120 x 175 x 11 cm
Doãn Hoàng Lâm
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm “Tay trong tay” khắc họa bản chất thật sự bên trong của mọi sự vật và sự việc trong cuộc sống. Họa sĩ muốn truyền tải thông điệp tất cả mọi thứ về hình thức đều rất dễ dàng bỏ qua, nhưng hãy nhìn vào bản chất, bạn sẽ nhận ra một khía cạnh khác của vấn đề. Câu chuyện cái bắt tay của các nguyên thủ quốc gia là một ví dụ điển hình cho góc nhìn này. Sau mỗi cái bắt tay hữu nghị cũng chỉ vì những mục đích mang lợi ích cá nhân mà mỗi bên đều mong muốt đạt được. Từ xa xưa, lúc con người còn sống theo bộ lạc và phải đấu tranh để sinh tồn, khi đối mặt, nếu hai bên đưa tay ra nghĩa là họ muốn hòa bình, không tranh chấp, và thể hiện mình đang không có vũ khí. Nhưng cuối cùng, sau mỗi cái bắt tay, tranh chấp vẫn diễn ra, máu vẫn đổ ở khắp thế giới. Vậy, để đánh giá bất cứ việc gì, con người hãy nên “nội soi” để có thể hiểu rõ được bản chất của nó trước khi kết luận qua vẻ bề ngoài mà nó đang thể hiện.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.