Hanoi City


2007
Painting
Oil on canvas
120 x 240 cm
Đào Lê Hương
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2007
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
120 x 240 cm
Đào Lê Hương
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.