Hidden Place no.2


2019
Painting
Oil on canvas
100  x 100 cm  
Nguyen Manh Hung
Contemporary ArtConsistently using realistic style, through keen satirical humor with distinctivesense of playfulness, Nguyen Manh Hung’s works reflect the comical situationof contemporary Vietnam.

In ‘Hidden place no.2’, Nguyen Manh Hung whimsically presented thecomponents constructing this painting as a set of ‘ingredients’ for cooking, bywhich the audience found themselves confronted as a chef. If you get such ‘culinary arts’, you could know instinctively which kind of dish is beingprepared just by seeing the ingredients. Likewise, in ‘Hidden place no.2’, thecomponents served here, though not too much, yet were put concisely andsufficiently; thus distinctly perceived by the audience: those typical elementsof violence, beliefs, the concealing, modernism, traditionalism, Westerncivilization, East culture,...

Hung has always been thinking about his own death, dwelling upon manyquestions such as: What will I be like after death? What kind of beliefs I havefor this life, and when facing death will I persistently defend and hold ontothese beliefs? Will I hide myself behind such beliefs? And whether such beliefswould be strong enough for me to shield myself and rely on?Through this painting, Hung invites the audience to find the answers forthemselves!

Everyone has their own life to live!

--

2019
Họa phẩm
Sơn dầu trên vải
100  x 100 cm  
Nguyễn Mạnh Hùng
Nghệ Thuật Đương Đại

Như thường lệ, các tác phẩm mang phong cách hiện thực của Nguyễn Mạnh Hùng đều có nét châm biếm đặc trưng và sự hóm hỉnh, phản ánh những tình huống hài hước, phi lý trong đời sống đương đại Việt Nam.

Trong Nơi ẩn số 2, các yếu tố mà Nguyễn Mạnh Hùng cấu thành tác phẩm chỉ là các “nguyên liệu thực phẩm” để cạnh nhau, và người nấu món ăn chính là khán giả. Khi bạn đã từng nấu ăn, bạn có thể đoán được rằng người kia đang chuẩn bị nấu món đó với những nguyên liệu đó...Cũng vậy, trong tác phẩm này, nguyên liệu không nhiều nhưng người xem có thể thấy rất rõ các yếu tố của bạo lực, tín ngưỡng, sự ẩn nấp, thời hiện đại, nét cổ truyền, văn minh phương Tây, văn minh phương Đông...

Từ lâu Hùng vẫn suy nghĩ rất nhiều về cái chết của mình, sau khi chết mình ra sao, và cuộc đời này mình tin tưởng vào cái gì, và khi đối diện với cái chết thì mình có bảo vệ niềm tin đó nữa không? Mình có trốn vào đằng sau niềm tin đó không? Và liệu niềm tin đó có đủ vững chắc để ta ẩn nấp, nương tựa vào?

Trong tác phẩm này, Hùng muốn chính người xem phải tự tìm lấy câu trả lời cho chính mình!

Đời ai nấy sống!
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.