It seems to be / Dường như là


2014-15
Video
3 channel video
11’08”
Đào Tùng
Contemporary Artup the banyan, the ant climbs
alas, dead-end, futile crawl
up the peach tree, the ant creeps
broken branches, to-and-fro
  • Vietnamese folk poem

Tung’s work plays with the viewers’ empathies: leaving them to decide whether they associate more with the human or the ant, the stick or the hand, and feel out the edges of their own circle of darkness. the Vietnamese folk poem he cites as his artist statement mocks the ‘to-and-fro’ of this indecision. (Text courtesy of the artist)

The artwork was on loan from the Nguyen Art Foundation to the MoT+++ +1 museum by any other name at Hoàng Thị- phân đà Mùa Hè Tan Nát from August 2018 - November 2019.  

--

2014-15
Video
Video 3 kênh
11’08”
Đào Tùng
Nghệ Thuật Đương Đại

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt, leo ra lep vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt, leo vào leo ra

Tác phẩm của Tùng chơi đùa với khả năng cảm thông của khán giả: anh để cho họ tự quyết xem sẽ đứng về phe con người hay con kiến, cái gậy hay bàn tay, trong lúc họ tự cảm nhận về vòng xoáy u tối bên trong mình. Bài ca dao Việt Nam được anh chọn làm lời bạt cũng khéo léo móc mỉa sự dùng dằng khó quyết này. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Quỹ Nguyễn Art cho MoT+++ +1 mượn tác phẩm này để triển lãm tại không gian Hoàng Thị- phân đà Mùa Hè Tan Nát từ tháng Tám 2018 đến tháng Mười một 2019.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.