Khi giáo dục sóng đôi nghệ thuật by Forbes Việt Nam                                            Ms. Nguyen Thuy Quynh shares how the Nguyen Art Foundation was founded and her path in collecting artworks in Forbes' June 2021 issue. For her, art is not just a hobby, she views art as an educational tool, integrating education and art through partnership with Renaissance International School and EMASI bilingual schools founded by her and her husband, Tuyen Nguyen. This initiative was officially launched with the opening of NAF's 2-Chapter-Exhibition, "People, Victory and Life after the War" at the two EMASI school art spaces. The two exhibitions hold hundreds of war sketches and contemporary art pieces, including works being exhibited in Vietnam for the first time. While the exhibition has an educational focus for students, it is not limited to one audience: it is open to all art enthusiasts, as NAF desires to help the Vietnamese contemporary art scene to flourish and catch up with neighboring countries.

Click here for the Flipbook version

--

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh đã có bài chia sẻ về con đường sưu tầm nghệ thuật và quá trình sáng lập The Nguyen Art Foundation của mình trong tạp chí Forbes trong số tháng 6, 2021. Với Bà, đam mê nghệ thuật không chỉ dừng lại là sở thích cá nhân mà Bà muốn sử dụng nó làm công cụ giáo dục thông qua việc tích hợp không gian nghệ thuật vào môi trường giáo dục, cụ thể tại trường Quốc tế Renaissance và trường song ngữ EMASI được thành lập và vận hành bởi Bà và chồng bà là ông Nguyễn Tuyên. Lý tưởng này đã bước đầu hiện thực hóa bằng trưng bày 2 Chương với tên gọi “Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh” tại 2 không gian nghệ thuật trường EMASI với hằng trăm tác phẩm kí họa chiến tranh và nghệ thuật đương đại, trong đó có những tác phẩm lần đầu tiên được trưng bày tại Việt Nam. Không những dành cho học sinh, trưng bày cũng mở cửa chào đón tất cả cộng đồng yêu nghệ thuật với mong muốn tiếp sức cho nghệ thuật đương đại Việt Nam bắt kịp tốc độ phát triển với các nước láng giềng.

Bấm vào đây để xem phiên bản sách lật
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.