Lập Phương


Lập Phương (b.1989, Vietnam) is a contemporary sculptor most known for her minimalist metal works. Her practice works with metal sheeting, reshaping the material in an exploration of the passions and tensions that imbue human life. She often explores themes of freedom, identity and sexuality in her work, through this manipulation of raw material. Lập Phương studied Monumental Sculpture at the Architecture University of Hanoi. In 2015 she exhibited at the International Sculpture Art Base Camp at the Vietnam Fine Arts Museum in Ho Chi Minh City, and in the Kohler Bold Art 2017 exhibition in Hanoi.

--

Lập Phương (sn.1989, Việt Nam) là một nhà điêu khắc đương đại chủ yếu được biết đến với các tác phẩm bằng thép theo trường phái tối giản. Cô tạo hình bằng các tấm thép, qua đó khám phá những đam mê và căng thẳng ẩn chứa trong cuộc sống. Các chủ đề trong tác phẩm của cô bao gồm tự do, căn tính, và tính dục – tất cả đều được thể hiện qua chất liệu thô. Lập Phương theo học ngành Điêu khắc Tượng đài ở Đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 2015, cô triển lãm tác phẩm tại Trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế ở Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, và sau đó là ở triển lãm Kohler Bold Art năm 2017 tại Hà Nội.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.