Laurent Weyl


Laurent Weyl (b.1971, France) is an award-winning photographer whose documentary style approach is used to investigate social and environmental themes relating to topics such as urban poverty and climate change. His socio-ethnographic works provide an insight into the functionality of rapidly urbanising environments and the harsh living conditions they create. Laurent is a long-term resident of Vietnam and published the photobook President Hotel in conjunction with his solo exhibition of the same name at MoT+++ in 2016. He joined Paris-based photographer collective Collectif Argos in 2001 and with them published Climates Refugees (2010), a portrait of France titled Gueule d’Hexagone (2012), and Footprints (2015).

--

Laurent Weyl (sn.1971, Pháp) là một nhiếp ảnh gia đoạt giải, người sử dụng cách tiếp cận mang hơi thở phóng sự tài liệu để khám phá các chủ đề xã hội và môi trường, đặc biệt là các chủ đề cảnh nghèo nàn nơi đô thị và biến đổi khí hậu. Các tác phẩm dân tộc học xã hội của anh tiết lộ cho chúng ta những uẩn khúc về các cơ chế vận hành trong những khu vực đang ngày một đô thị hoá cũng như môi trường sống khắc nghiệt mà chúng tạo ra. Laurent là một cư dân lâu đời ở Việt Nam. Anh đã xuất bản cuốn sách hình về Khách sạn President trong cùng dịp triển lãm cá nhân ở MoT+++ năm 2016. Anh gia nhập nhóm nhiếp ảnh gia Collectif Argos vào năm 2001 và đã cùng nhóm xuất bản các ấn phẩm Climate Refugees (2010), một cuốn sách phác hoạ chân dung nước Pháp với tựa đề Gueule d’Hexagone (2012), và Footprints (2015).

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.