Le Hoang Bich Phuong (Lê Hoàng Bích Phượng)


Le Hoang Bich Phuong (b.1984, Vietnam) is most well known for her sensitive and surreal silk paintings. Her works often depict anthropomorphised animal characters that provide Phuong with an entry point to explore themes of sexuality and eccentricity whilst challenging societal dogmas. She merges traditional Vietnamese painting techniques with her interest in Japanese manga and the ukiyo-e woodblock prints tradition, to form a distinct and personal style. Phuong graduated from the Ho Chi MInh City FIne Arts University in 2010 after majoring in Oil Painting, and was chosen as a finalist for the Young Talent Award by the Culture & Development Exchange Fund (CDEF) of the Danish Embassy the same year. She has exhibited widely across Vietnam: at The Factory Contemporary Arts Centre, San Art, Salon Saigon in Ho Chi Minh City, and at Manzi and with the Japan Foundation in Hanoi. 

--

Lê Hoàng Bích Phượng (sn.1984, Việt Nam) chủ yếu được biết đến qua những bức tranh lụa tinh tế và siêu thực. Các tác phẩm của cô thường khắc họa những con thú được nhân hoá mà qua chúng, Phượng vừa có thể khai phá các chủ đề tính dục và tính lập dị, vừa thách thức các giáo điều xã hội. Cô kết hợp kỹ thuật vẽ tranh truyền thống với niềm yêu thích manga Nhật Bản và kỹ thuật in khắc gỗ ukiyo-e, tạo nên một phong cách riêng độc đáo. Phượng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khoa Sơn Dầu vào năm 2010; trong cùng năm đó, cô được Quỹ trao đổi Văn hoá & Phát triển của Đại sứ quán Đan Mạch chọn trao Giải thưởng Tài năng trẻ. Cô đã triển lãm ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, Sàn Art, và Salon Saigon ở TP. Hồ Chí Minh; ManziTrung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.