Lê Kinh Tài


Lê Kinh Tài (b.1967 in Danang). He graduated from Ho Chi Minh Fine Arts University with Bachelor of Arts in 1997. He is now based in Ho Chi Minh. He has 13 solo exhibitions and 41 selected group exhibitions. So far, he has 1 public collection at Ho Chi Minh City Fine Arts Museum. In 2009, he won the Freeman Asian Full Fellowship Award, Vermont Studio Center in USA and in 2012, he won the Freeman International Full Fellowship, Vermont Studio Center, USA. He is a Member of Ho Chi Minh City Fine Arts Association.  

--

Lê Kinh Tài (sn.1967 tại Đà Nẵng). Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với bằng Cử nhân Nghệ thuật vào năm 1997. Hiện nay anh làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã có 13 triển lãm cá nhân và tham gia 41 triển lãm nhóm. Đến nay, anh đã có 1 bộ sưu tập công khai tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, anh đã giành được giải thưởng Freeman Asian Full Fellowship từ Trung tâm Vermont Studio, Mỹ. Năm 2012, anh giành được giải thường Freeman International Full Fellowship từ Trung tâm Vermont Studio, Mỹ. Anh cũng là Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.