Le Quy Tong (Lê Quý Tông)


Le Quy Tong (b.1977, Vietnam) is a painter who works with themes of collective memory and trauma. His more recent works involve sourcing images from mass media, which are then manipulated and abstracted with the application of paint to create multi-layered, intriguing works. Tong graduated from the Hanoi Fine Art University in 2000, and originally became well known for his allegorical paintings of Hanoi’s famous industrial landmarks. His move towards themes of protest, struggle, liberation and freedom—both in Vietnam and globally—illustrate his view of the perpetual cycle of conflict and revolution as the undercurrent of our interwoven world history. Tong has exhibited widely in Vietnam with a number of solo shows in both Ho Chi Minh City and Hanoi, as well as elsewhere in Asia and Europe. 

--

Lê Quý Tông (sn.1977, Việt Nam) là một hoạ sĩ vẽ về đề tài ký ức và tập thể và sang chấn tâm lý. Các tác phẩm gần đây của anh biến tấu và trừu tượng hoá những hình ảnh trên truyền thông đại chúng, sử dụng sơn dầu để tạo nên những bức tranh đa tầng và thú vị. Tông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội vào năm 2000. Ban đầu, anh được biết đến chủ yếu qua những bức hoạ phúng dụ về các điểm mốc công nghiệp nổi tiếng ở Hà Nội. Cuộc chuyển dịch sau này qua các chủ đề phản kháng, đấu tranh, giải phóng, và tự do - ở Việt Nam và quốc tế - thể hiện quan điểm của anh về vòng luân chuyển giữa xung đột và cách mạng như nền tảng cho một lịch sử thế giới đan xen. Tông đã triển lãm ở nhiều nơi ở Việt Nam, với triển lãm cá nhân ở cả TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng như châu Á và châu Âu.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.