Lecture | Trò chuyện: Thao Nguyen Phan
[Tiếng Việt bên dưới]

'Stars afar
Closer: Fireflies'

Continuing the Nguyen Art Foundation’s series of public and educational programs in association with its inaugural exhibition ‘People, Victory and Life after the War’, this online talk by the critically-acclaimed visual artist Thảo Nguyên Phan unpacks both the arts of the image and the written words in her practice. Phan is known for her poetic, multi-layered artworks which explore the historical and ecological issues facing Vietnam, while speaking to universal ideas surrounding ideas of tradition, ideology, ritual and environmental change. Through storytelling, mixing official and unofficial histories, her work challenges what she describes as ‘political amnesia’.

In this talk, Phan brings together a selection of her artworks, including videos, paintings and sculptures. Phan also shares her personal reflection on the development of the contemporary art scene in Ho Chi Minh City, her experience educated in the Ho Chi Minh Fine Arts University, learning from the local alternative art spaces, and her experience exhibiting abroad.

For more information about our exhibition ‘People, Victory and Life after the War’, please visit: https://bit.ly/3ExtJZg

---------------

'Xa là trời sao
Gần là đom đóm'

Tiếp nối chuỗi chương trình giáo dục & cộng đồng song hành cùng trưng bày 'Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau chiến tranh' của Nguyễn Art Foundation, buổi trò chuyện trực tuyến này của nghệ sĩ thị giác Thảo Nguyên Phan khai thác thế giới hình ảnh và ngôn ngữ ẩn chứa trong thực hành của cô. Thảo Nguyên được biết đến với những tác phẩm nghệ thuật nên thơ và đa nghĩa, xoay quanh các vấn đề lịch sử và sinh thái của Việt Nam, đồng thời chất vấn những quan niệm phổ quát về truyền thống, hệ tư tưởng, phong tục và sự thay đổi môi trường. Tác phẩm của Thảo Nguyên pha trộn những câu chuyện lịch sử khi tỏ khi mờ, uyển chuyển đi giữa lằn ranh của những gì sáng tỏ và những gì bị quên lãng.

Trong buổi trò chuyện này, Thảo Nguyên giới thiệu về thực hành của mình thông qua các tác phẩm video, tranh và điêu khắc. Nghệ sĩ cũng chia sẻ những suy ngẫm và phản tư cá nhân trước sự phát triển của quang cảnh nghệ thuật đương đại của Thành phố Hồ Chí Minh, trải nghiệm học tập tại trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như kinh nghiệm làm việc cùng các không gian nghệ thuật trong nước và triển lãm nước ngoài.

Để đọc thêm thông tin chi tiết về trưng bày ‘Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh’, vui lòng ghé thăm: https://bit.ly/3em4Ioq

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.