Letter from home / Thư nhà


1969
13.5 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesLetter from home
Truong Son Sep. 69

--

Thư nhà
Trường Sơn 7.69
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.