Look at me / Nhìn tôi đi


2018
Painting 
Acrylic on canvas 
30 x 24 cm
Alisa Chunchue
Contemporary ArtThe organs of the human body are complex like the universe. Humankind’s corporeal existence is determined by the health of our habitat, and so our environment is the realm into which we dive, devoting our knowledge to its understanding in order to defeat illness. As a species, we collectively throw ourselves into healing and repairing damaged organs in order to construct a perfect body for the future.

The exhibition, Unseen Viscera, stems from a hypothesis on the collateral damage of internal organs when the body struggles to fight an infection in the unseen viscera, the concern over health and wellness, as well as the artist’s interest in anthropology of biomedicine, leading to the concept of artificial organ transplant as the result of needs arising from specific life circumstances.

Illness has me see through the body of others as if I was describing my body.

Drawing upon the artist's personal experience of bodily suffering from infections, abrupt physical reactions to the changing environment, she creates anatomically deviant sculptures that reflect the experience of Othering from her own body. These sculptures are made abstract by dissecting and reproducing; they re-imagine and metaphorically depict body fluids such as blood vessels and blood through mixed-media painting.

The Twin Brain is the origin of this human rebirth. Its temporal lobes and cerebellum are doubled in size, while shiny plastic skins are redesigned to be impact and scratch resistant. Elsewhere, the nasal cavity is developed to function as an air filter for those struggling with increasing air pollution. These newly imagined organs are intentionally and significantly separated as parts: they are the visual prophesy of futuristic human bodies that will finally take on these, and potentially even more, new artificial organs. (Text courtesy of the artist)

Look at me was exhibited in May 2018, at the End of Season 1 show at A. Farm where Alisa was a funded resident by the Nguyen Art Foundation.

--

2018
Họa phẩm
Màu acrylic trên toan
30 x 24 cm
Alisa Chunchue
Nghệ Thuật Đương Đại

Các cơ quan trong cơ thể người là một vũ trụ thu nhỏ. Sự tồn tại hữu hình của con người lệ thuộc vào sức khoẻ của môi trường sống. Vì thế, môi trường chính là cõi cho chúng ta lặn sâu tìm tòi, nơi ta cống hiến tri thức nhằm thấu hiểu và tìm giải pháp đối phó với bệnh tật. Từ quan điểm của một giống loài, tất cả chúng ta đều luôn cố gắng chữa lành các cơ quan hư tổn nhằm kiến tạo một cơ thể hoàn hảo trong tương lai.

Triển lãm Nội tạng Bất Kiến (Unseen Viscera) bắt nguồn từ một giả thuyết về những thương tổn bên lề lên các cơ quan nội tạng khi cơ thể cố gắng chống lại việc nhiễm trùng, nỗi lo về sức khỏe ổn định, cũng như mối quan tâm của nghệ sĩ với chủ đề nhân học sinh dược – khởi điểm cho khái niệm về cấy ghép cơ quan nhân tạo nhằm phục vụ nhu cầu thiết thực từ đời sống. 

Bệnh tật đã khiến tôi nhìn nhận cơ thể người khác như thể tôi đang tự miêu tả cơ thể mình.

Lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân của nghệ sĩ với việc nhiễm trùng cũng như các phản ứng đột ngột của cơ thể trước môi trường thay đổi, cô tạo nên các điêu khắc trái khoáy về mặt giải phẫu nhằm phản ánh trải nghiệm thoát xác của mình. Quá trình mổ xẻ và sản sinh biến các tác phẩm điêu khắc này thành trừu tượng; chúng tái mường tượng và miêu tả bằng ẩn dụ các bộ phận như mạch máu hay dịch cơ thể thông qua các bức hoạ đa phương tiện.

Não Đôi là khởi nguồn cho quá trình tái sinh này của loài người. Kích thước hai thuỳ thái dương và tiểu não được nhân đôi, trong khi lớp da bằng nhựa bóng bẩy được thiết kế lại để trở nên chống lực và trầy xước. Khoang mũi phát triển thành một ống lọc khí dành cho những ai đang phải vật lộn với ô nhiễm không khí ngày một gia tăng. Những cơ quan kiểu mới này được phân tách thành từng phần quan trọng có chủ đích: chúng là lời tiên đoán thị giác về cơ thể tương lai của con người, nơi sẽ tiếp nhận các cơ quan mới này và thêm nhiều các bộ phận nhân tạo khác. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Nhìn tôi đi được triển lãm vào tháng Năm 2018, sau khi Mùa 1 ở A. Farm kết thúc. Chuyến lưu trú của Alisa được Quỹ Nguyễn Art tài trợ.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.