Ly Hoàng Ly


Ly Hoàng Ly (b. 1975, Vietnam) is an artist and poet whose work questions the general human condition and the fluctuating nature of identity. Through an examination of history and the critical state of society, her multidisciplinary practice addresses issues in our shared experiences of division and union, adaptation and acceptance. Ly graduated from the Ho Chi Minh City Fine Arts University in 1999 before receiving a Fulbright Scholarship for an MFA, with a major in sculpture, at the Art Institute of Chicago in 2013. Her public sculpture works can be found in Ho Chi Minh City, where she resides. Ly has also exhibited widely both locally in Vietnam and internationally in Asia, the USA, and Europe. Her poems have been translated and published in English, Korean, Chinese and French.

--

Ly Hoàng Ly (sn. 1975, Việt Nam) là một nghệ sĩ và nhà thơ đau đáu với những câu hỏi về nhân tình thế thái và bản chất luôn dao động của danh tính. Qua quá trình xem xét lịch sử và hiện trạng xã hội, thực hành đa phương tiện của cô hướng tới các vấn đề trong trải nghiệm chung của chúng ta về ly tán và hoà hợp, thích nghi và chấp nhận. Ly tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 1999 trước khi nhận Học bổng Fulbright để theo học Thạc sĩ Mỹ thuật, chuyên ngành Điêu khắc, tại Viện Nghệ thuật Chicago năm 2013. Các tác phẩm điêu khắc công cộng của cô có mặt ở TP. Hồ Chí Minh nơi cô sinh sống. Ly cũng đã triển lãm rộng rãi ở cả trong nước và trên quốc tế (châu Á, Hoa Kỳ, và châu Âu). Các tác phẩm thơ của cô đã được chuyển ngữ và in bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, và tiếng Pháp.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.